مشخصات محصول

به حداقل رساندن و حتی به صفر رساندن اثر ترک خوردگی در مقاطع تیرچه به علت اعمال پیش تنیدگی T شکل

انعطاف پذیری بیشتر در معماری سازه به دلیل امکان استفاده در دهانه‌های بلندتر نسبت به تیرچه‌های معمولی

تیرچه‌های پیش تنیده حداقل تا ۳۰ درصد از تیرچه‌های خرپایی ارزانتر هستند

کاهش شاسی کشی و جک گذاری زیر سقف در هنگام اجرای سقف

کیفیت و استاندارد بالای مقاطع به دلیل استفاده از بتن با رده مقاومتی بالا

حذف میلگردهای فوقانی به علت کنترل برش در تکیه گاه تیرچه