برخی از پروژه های انجام شده ما

 

  • ساخت و تولید تراورس‌های بتنی دی بلوک – خط ۷ متروی تهران
  • راه اندازی خط تولید ساخت و تولید تراورس‌های بتنی مونو بلوک
  • ساخت و تولید قطعات پیش ساخته اسلب ترک ایستگاه راه‌آهن کوه پنگ- راه‌آهن اسلامشهر- قم
  • اجرای ریل گذاری و روسازی قطعه میانی خط ۶ متروی تهران
  • اجرای جوشکاری درز ریل در پروژه روسازی قطعه میانی خط ۶ متروی تهران