کاربرد و مشخصات

موارد متداول کاربرد سنگدال پیش تنیده

 

متناسب با دهانه کانال و مشخصات سنگدال بعنوان دال ترافیکی بطور فراوان استفاده می‌شود

پوشش کانال برای کاربری فضای سبز و کاربردی پیاده رو

پارکینگ سواری

سقف پیش ساخته

سقف های مسکونی و صنعتی

سقف پارکینگ های سواری

سکوی نشیمن جایگاه ورزشی

استفاده به عنوان پری دال

مشخصات فنی سنگدال پیش تنیده ترافیکی ارتفاع Cm 13

ردیفنوع مشخصهمشخصات قطعه
1رده مقاومتی بتن(Mpa)C50
2Fpu وایر(kg/cm2)17250
3قطر وایر5 میلی متر
4تعداد وایر تحتانی قطعه8 الی 12 عدد
5تعداد وایر فوقانی قطعه---
6ابعاد قطعه(cm)60*13*(80-120)
7موارد متداول کاربرد1-پوشش کانال خیابان
2-پوشش کانال تاسیساتی
3-پوشش انهار کشاورزی
4-کف های کاذب