برخی از طرحهای تحقیقاتی و در حال اجرای این مرکز عبارتند از : 

 • طرح بتن غلتکیRCCP                                                                                                      
 • طرح جلوه های بتن در معماری ساختمان                                                                             
 • طرح تعیین بهترین دانه بندی  برای جداول بتنی ماشینی
 • طرح جداسازی ذرات فیلر ماسه و گل لای با روش مخلوط شویی و فیلر گیر زنجیری
 • طرح کاربرد سوپر پلاستی سایزر نسل سوم درارتقاء ضریب پرشدگی مقاطع پیش تنیده بتنی
 • طرح کاربرد سوپر پلاستی و میکرو فیلر برای ساخت پاشنه بتنی ۳۰ C با روش SCC
 • طرح بهترین دمای بتن تازه در کیفیت جداول ماشینی
 • طرح اصلاح الگوی مصرف سیمان ( مهندسی معکوس)
 • طرح بتن سبک با استفاده از الیاف طبیعی (کلش گندم )
 • محصول کف بتنی فشرده صنعتی ضد سایش
 • طرح ارتقاء ضریب جداول ماشینی با روش بهبود فرم قالب ها و ویبراسیون بدنه ای
 • طرح تعیین بهترین دانه بندی  برای جداول بتنی ماشینی
 • طرح بتن سبک برای نماهای داخلی و خارجی با استفاده از الیاف شیشه
 • طرح تولید بتن SCC
 • طرح بتن مقاوم در برابر نفوذ اشعه