گالری رسانه

ویژگی و مشخصات

از ویژگی‌ها و مزایای تیرچه پیش تنیده میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • به حداقل رساندن و حتی به صفر رساندن اثر ترک خوردگی در مقاطع تیرچه به علت اعمال پیش تنیدگی T شکل
  • انعطاف پذیری بیشتر در معماری سازه به دلیل امکان استفاده در دهانه‌های بلندتر نسبت به تیرچه‌های معمولی
  • تیرچه‌های پیش تنیده حداقل تا ۳۰ درصد از تیرچه‌های خرپایی ارزانتر هستند
  • کاهش شاسی کشی و جک گذاری زیر سقف در هنگام اجرای سقف
  • کیفیت و استاندارد بالای مقاطع به دلیل استفاده از بتن با رده مقاومتی بالا
  • حذف میلگردهای فوقانی به علت کنترل برش در تکیه گاه تیرچه