جدول بتنی نوع A

ابعاد ۵۰*۳۰*۱۲

جدول بتنی نوع B

ابعاد ۵۰*۴۰*۱۲

جدول بتنی نوع C

ابعاد ۵۰*۵۰*۱۵

جدول بتنی نوع D

ابعاد ۵۰*۵۰*۱۵

جدول بتنی نوع E

ابعاد ۶۰*۵۰*۱۵

جدول بتنی نوع F

ابعاد ۵۰*۵۰*۲۰

جدول بتنی نوع G

ابعاد ۶۰*۵۰*۲۰

جدول بتنی نوع H

ابعاد ۸۰*۵۰*۲۰

ویژگی و مشخصات

الف) فن آوری تولید جداول ماشینی ایران فریمکو

این مجتمع به منظور رسیدن به ویژگی های فنی استاندارد بین المللی  EN1340 و نشریه ض – ۵۱۷ مرکز تحقیقات و مسکن تحت عنوان” ضابطه ساخت جداول بتنی” از فن آوری بتن مرطوب فشرده(پرس توام با ویبره) استفاده می‌کند. طرح مخلوط بتن جداول  ایران فریمکو شامل نسبت آب به سیمان و مقدار عیار سیمان kg/m3 400 با حداکثر بعد سنگدانه برابر ۱۲٫۵ میلی متر می‌باشد.

 

ب) ویژگی های EN1340

استاندارد EN1340 تنها و معتبرترین استاندارد در خصوص جداول بتنی –  ویژگی ها و روش  آزمون می‌باشد, نشریه ض – ۵۱۷ نیز برگرفته از استاندارد EN1340 می باشد .طبق این استانداردها مقاومت خمشی، دوام در برابر سایش، دوام در برابر دوره های یخبندان و عدم سرخوردگی به عنوان خواص مکانیکی به شمار می‌آیند.

 

جدول ماشینی

ردیفنوع مشخصهمشخصات قطعه
1رده مقاومت خمشی بتن(Mpa)3/5
2عیار سیمانkg/m3400
3نسبت آب به سیمانw/c<0.3
4ابعاد (cm)50*30*12
5کاربرد های متداول1-جدا کننده خیابان و پیاده رو
2-جداکننده فضای سبز از خیابان
3-کانال سازی حاشیه ای
4-آبرو کانیو (یکطرفه و کتابی)
5-جداسازی محوطه پارک و باغ
6-سکو سازی پمپ بنزین
7-سکوهای تفرجگاهی ، آلاچیق وکانکس
6شماره استاندارد مربوطهبر اساس EN 1340 تا تدوین استاندارد ملی
توضیحات: حداکثر بعد سنگدانه مصرفی 12 میلیمتر(NMSA)میباشد.
روش تولید ماشینی ویبره ای توام با پرس میباشد.
دوام جداول در برابر عوامل جوی 15 سال ضمانت رسمی می شود.