نمایش 13–24 از 33 نتیجه

قطعات پیش ساخته

تیرچه بتنی پیش تنیده

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

قطعات پیش ساخته

تیرچه بتنی خرپایی

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۴۰×۵۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۵۰×۳۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۵۰×۵۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۵۰×۵۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۵۰×۶۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

جدول بتنی ۸۰×۵۰

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

دال مشبک بتن آرمه

۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال