توضیح مختصر در خصوص محصولات

بتن استاندارد آماده

سنگ بتن معماری

قطعات بتنی تقویت شده با الیاف شیشه GFRC

سنگدانه استاندارد

ساختمان پیش ساخته بتنی

مبلمان شهری

بتن غلطکی (RCCp)

نیوجرسی بتنی

دال پیش تنیده (هالوکور)