گالری رسانه

کاربرد تیرچه خرپایی :

 • سقف های تیرچه و بلوک(بلوک سیمانی ،سفالی و یونولیتی)
 • سقف سازه های فلزی ، بتنی و ساختمان های بنایی
 • کف های پارکینگ ها و سقف های آب انبارها و مخازن

ویژگی‌ها و قابلیت‌های تیرچه‌ پیش ساخته خرپایی :

 • تامین میلگرد های مصرفی در تیرچه فقط از تولیدکنندگان دارای پروانه استاندارد.
 • جرم زدایی و زنگ زدایی کلیه آرماتورها قبل از عملیات خرپاسازی.
 • کاربرد آرماتورهای تقویتی و متناسب با نیاز طراحی در پاشنه بتنی مازاد بر میلگردهای تحتانی خرپا
 • کفشک بتنی مقاوم، یکپارچه و سازگار با بتن سازه‌ای با رده ۲۵C
 • سازگاری بتن و آرماتور بخاطر داشتن ضریب انبساط حرارتی یکسان
 • عملکرد مطلوب تیرچه ماشینی در برابر بارهای دینامیکی و همچنین تحمل نیروی کششی در حد سطح مقطع کامل میلگرد بدلیل نداشتن آسیب در حین عملیات جوشکاری.
 • تولید رباتیک خرپا به روش شکل دادن سراسری کلیه میلگردهای طولی و عرضی و استفاده از جوش مقاومتی نقطه‌ای.
 • توان تولید انبوه با کیفیت مطلوب و بدون خطاهای روش‌ جوشکاری دستی.
 • توان تولید در تمام فصول بدلیل در اختیار داشتن سالن‌های تولید و عمل‌آوری مناسب.