ردیفکد شغلیعنوان شغلتوضیحاتدرخواست شغل
1100راننده پایه یک جهت کار با میکسرحداکثر سن 50 سال
حداقل یکسال سابقه کار از تاریخ صدور گواهینامه
حقوق+مزایا+اضافه کار+بیمه رانندگان
محل سکونت استان البرز
درخواست شغل
2101انباردارحداکثر سن 45 سال
حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
جنسیت : آقا
حداقل مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
درخواست شغل
3102حسابدارحداکثر 38 سال
حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
جنسیت : خانم
حداقل مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
درخواست شغل
4103اپراتور تولیدحداکثر سن 35 سال
حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
حداقل مدرک تحصیلی : دیپلم
درخواست شغل
5104کارگر تولیدحداکثر سن 40 سال
حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
جنسیت : آقا
حداقل مدرک تحصیلی : سیکل
درخواست شغل