مزیای اسپیسر بتنی

از مزیت های این محصول میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • همجنس و همگن بودن با بتن و جلوگیری از دوگانه بودن سازه های بتنی
  • مقاومت بالای آن به جهت کیفیت بالای بتن و ساخت آن در محل کارخانه با مقاومت بالغ بر ۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
  • خاصیت آب بندی
  • نفوذپذیری بسیار پایین، اکسیژن و سولفاتها به میلگرد
  • دوام بسیار بالا بخاطر سازگاری کامل با سازه بتنی

همچنین از ضعف های متدوال و قابل پیشگیری در سازه های بتن مسلح، تاثیر عوامل و عناصر مخرب اطراف می باشد اکسیژن، رطوبت،کلر، سولفات ها و سایر عوامل خورنده محیط می توانند با نفوذ به درون بتن و تماس با میلگرد ها باعث سرعت بخشیدن به خوردگی میلگردها شده و از عمر مفید آن ها می کاهند، لذا بر اساس نتایج مطالعات به ازای هر دو میلیمتر کاهش در ضخامت بتن روی میلگرد، پنج سال عمر مفید سازه کاهش و از دوام ساختمان کاسته می شود.