لطفا با ما در تماس باشید

    نشانی

    آدرس کارخانه ایران فریمکو : کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج – قزوین، تهراندشت، بلوار ایران فریمکو

    تلفن تماس: ۴۴۵۲۵۰۵۰-۰۲۶              فکس: ۴۴۵۲۵۱۸۰-۰۲۶