مشخصات و ویژگی ها

  • موارد متداول کاربرد نیوجرسی

  1. جداسازی لاین های ترافیکی
  2. تفکیک پارکینگ و محوطه های صنعتی
  3. تفکیک ایستگاه تاکسی و اتوبوس
  4. تفکیک باغات و محدوده ویلایی
  5. پمپ های بنزین،پایانه هاو ایستگاه های کنار جاده

جدول قطعه بتنی نیوجرسی یکطرفه - ارتفاع 80

ردیفنوع مشخصهمشخصات قطعه
1رده مقاومتی بتن(Mpa)C30
2عیار سیمان(kg)400
3حداکثر نسبت آب به سیمانW/C< 0.4
4وزن تقریبی قطعه(kg)1100
5طول قطعه3 متر
عرض تاج10 سانتی متر
عرض پاشنه45 سانتی متر
ارتفاع قطعه 80 سانتی متر

مشخصات قطعه بتنی نیوجرسی کامل- ارتفاع 110 سانتی متر

ردیفنوع مشخصهمشخصات قطعه
1رده مقاومتی بتن(Mpa)C30
2عیار سیمان(kg)400
3حداکثر نسبت آب به سیمانW/C< 0.4
4وزن تقریبی قطعه(kg)3200
5طول قطعه3 متر
عرض تاج20 سانتیمتر
عرض پاشنه80 سانتیمتر
ارتفاع قطعه 110 سانتیمتر