گالری رسانه

مشخصات و ویژگی

  • سیستم خانه پیش ساخته

در این سیستم پانل‌های دیواری علاوه بر تحمل بارهای ثقل ساختمان، بارهای جانبی اعمالی را نیز بصورت دیوار برشی تحمل می‌نمایند. در نتیجه این نوع سیستم در دسته بندی سازه ای، یک سیستم دیوار باربر از نوع دیوار برشی بتن مسلح می‌باشد. همچنین بدلیل وجود اتصالات ویژه در طراحی این سیستم ، قابلیت استفاده از آن در کلیه پهنه‌های لرزه خیزی کشور ممکن می‌باشد.

این سیستم سازه‌ای در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده مورد تایید است. لذا این سیستم را می‌توان در دسته بندی سیستم‌های پیش ساخته Tilt UP نیز قرار داد.