مشاهده همه 8 نتیجه

قطعات پیش ساخته

بلوک سالید

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

قطعات پیش ساخته

بلوک سیمانی ۴۰x20x10

۱,۰۰۰ ریال

قطعات پیش ساخته

بلوک سیمانی ۴۰x20x20

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

قطعات پیش ساخته

بلوک سیمانی ۵۰x20x15

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

قطعات پیش ساخته

تیرچه بتنی پیش تنیده

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

قطعات پیش ساخته

تیرچه بتنی خرپایی

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

راه و شهرسازی

دال مشبک بتن آرمه

۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال