نام پروژهنام کارفرما
تعویض جداول رفوژ میانی بزرگراه مدرس حد فاصل پارک وی تا پل شهید مطهریسازمان مهندسی وعمران شهرتهران
عملیات تعویض جداول رفوژ میانی بزرگراه مدرس حد فاصل پارک وی تا پل شهید مطهریسازمان مهندسی وعمران شهرتهران
اجرای رویه بتنی در خیابانهای پارک فناوریدفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
عملیات تهیه و نصب کفپوش و جداول بتنیشرکت ماموت دیزل
تهیه و اجرای بتن فشرده غلطکی (RCCP) سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج
تهیه و اجرای جداول و کفپوش و دیوار پیش ساخته جهت بهره برداری مناطق دوازده گانه کرجشهرداری کرج
تهیه و اجرای بتن فشرده غلطکی (RCCP) کرجشهرداری کرج
احداث پارک بوستان بانوان هشتگرد شهرداری هشتگرد
تهیه حمل، نصب و اجرای نیوجرسی بتنی راه دسترسی به اتوبان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج
اجرای روسازی و ریل گذاری قطعه میانی خط 6 متروی تهران شرکت سابیر بین الملل
ساخت تولید یوباکس و درپوش بتنی پیش ساخته جهت استفاده در کانالهای تأسیسات سنگ آهن مرکزی ایرانشرکت پارس سازان فرابین
عملیات سرپوشیده کردن نهر خرو پاسگاه تا کوچه 22 بهمنشهرداری هشتگرد
عملیات حمل و نصب سنگدال بتنی-فروش سنگدال شهرداری هشتگرد
عملیات سرپوشیده کردن نهر پاسگاه حدفاصل مسجد جامعشهرداری هشتگرد
عملیات بازسازی و تکمیل کانالهای کوثر و بعثتشهرداری نظرآباد
عملیات بهسازی فاز اول جاده محمدشهر شهرداری کرج
تهیه و اجرای جداول بتنی جهت مناطق 5 گانه کرج شهرداری کرج
تهیه و اجرای بتن فشرده غلطکی (RCCP) جهت روسازی ادامه بلوار ماهان واقع در اراضی دامپروری شهرداری کرج
عملیات احداث باند کندرو در محدوده شهر گلسارشهرداری گلسار
عملیات ساماندهی آبهای سطحی شهر گلسارشهرداری گلسار
عملیات اجرای پیاده روسازی خیابان تهران از فرمانداری تا سه راهی سیدجمال الدینشهرداری نظرآباد
عملیات اجرای پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان تهران تا سه راهی سیدجمال الدینشهرداری نظرآباد
عملیات حمل ونصب سنگدال جهت سرپوشیده کردن نهر خیابان آزاده محمدیشهرداری هشتگرد