برخی از طرحهای تحقیقاتی و در حال اجرای این مرکز عبارتند از : 

– طرح بتن غلتکیRCCP                                                                                                      

– طرح جلوه های بتن در معماری ساختمان                                                                             

– طرح تعیین بهترین دانه بندی  برای جداول بتنی ماشینی

– طرح جداسازی ذرات فیلر ماسه و گل لای با روش مخلوط شویی و فیلر گیر زنجیری

– طرح کاربرد سوپر پلاستی سایزر نسل سوم درارتقاء ضریب پرشدگی مقاطع پیش تنیده بتنی

– طرح کاربرد سوپر پلاستی و میکرو فیلر برای ساخت پاشنه بتنی ۳۰ C با روش SCC

– طرح بهترین دمای بتن تازه در کیفیت جداول ماشینی

– طرح اصلاح الگوی مصرف سیمان ( مهندسی معکوس)

– طرح بتن سبک با استفاده از الیاف طبیعی (کلش گندم )

– محصول کف بتنی فشرده صنعتی ضد سایش

– طرح ارتقاء ضریب جداول ماشینی با روش بهبود فرم قالب ها و ویبراسیون بدنه ای

– طرح تعیین بهترین دانه بندی  برای جداول بتنی ماشینی

– طرح بتن سبک برای نماهای داخلی و خارجی با استفاده از الیاف شیشه

– طرح تولید بتن SCC

– طرح بتن مقاوم در برابر نفوذ اشعه